Graddio’r Brifysgol Agored

27 Mai 2022

Ymunwch â ni ar gyfer dathliad hirddisgwyliedig o bopeth rydych chi wedi’i gyflawni, gan nodi’r diwrnod arbennig iawn hwn gyda ffrindiau a theulu yn amgylchedd trawiadol Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.

Mae’r lleoliad unigryw hwn ynghanol coetir ac awyr iach yn cynnig digon o le i raddedigion ailgysylltu â chyd-ddisgyblion, amsugno’r awyrgylch a dathlu gyda ffrindiau a theulu. Mwynhewch yr adloniant byw anhygoel a’r bwyd gwych drwy gydol y dydd, oll yn ychwanegu at yr awyrgylch parti.

Galwch heibio’n Bar Gin a Prosecco i bopian bybli ac yfed iechyd da i’ch holl waith caled a chyflawniadau aruthrol – mae’n amser dathlu!

Sylwer  nad oes rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer diodydd a chiniawa yn ICC Cymru, ond mae angen archebu ar gyfer Dathliadau yn Celtic Manor.

 

PARCIO
Rydym yn cynnig cyfradd unffurf trwy’r dydd o £6 os archebir tocynnau ymlaen llaw. Ewch i’r ddolen isod a dewiswch y dyddiad yr ydych yn mynychu i archebu ymlaen llaw a thalu am eich lle.

 

LLETY

Archebwch eich arhosiad yng Ngwesty’r Celtic Manor ar gyfer eich Seremoni Graddio’r Brifysgol Agored sydd ar ddod.
Archebwch yn gynnar i dderbyn 15% yn is na’r cyfraddau gorau sydd ar gael!

 

Dathliadau yn Celtic Manor

Ar ôl cyfarfod â chyd-ddisgyblion, beth am wneud eich diwrnod hyd yn oed yn fwy arbennig gyda dathliad i’r teulu yng Ngwesty’r Celtic Manor, sydd dim ond tro bach i ffwrdd?

Popiwch potel o fybli ac yfwch i lwyddiant dros ginio, swper neu de prynhawn dathliadol yn un o’n bwytai gwesty anhygoel.

MWYNHEWCH WYDRIAD O PROSECCO YN RHAD AC AM DDIM!
Mwynhewch ginio neu swper a byddwch yn derbyn gwydriad o Prosecco rhad ac am ddim am bob aelod o’r grŵp i ddathlu’r graddio!
Cynnig yn ddilys ar gyfer cyfnodau ciniawa penodol ar 27 Mai pan fyddwch yn archebu o flaen llaw drwy’r hyrwyddiad ar-lein.

 

Gweld rhagor ac archebu nawr >

Brecwast Ardal Fwyd yr Ŵyl Graddio

Bwydlen Brecwast
Ar gael 8am – 11am
Hwb Egni
Waffl cynnes gyda surop masarn, hufen wedi’i chwipio a llus (Ll,Lla,G,W,S) £3.00
Potyn ffrwythau ffres (Ll) £3.00
Potyn granola, gydag iogwrt Cymreig a mefus (Ll,Lla,G,C) £3.00
Crystiau Danaidd a croissants (Ll,W,Lla,G,SD,C) £3.00

 

Yr Hanfodion

Bynen surdoes â bacwn (G,S,SD) £4.50
Bynen surdoes â phati selsigen Cymreig (G,S) £4.50

Full Monty – bacwn, selsigen a chaws Cheddar mewn bynen surdoes (G,Lla,SD) £4.50
Selsigen fegan gyda sos coch tsili mewn bynen surdoes (Ll,F,G,S) £4.50

Rhowch wybod i ni am unrhyw alergeddau bwyd. Er y cymerir pob gofal, ni allwn warantu bod ein ceginau yn amgylcheddau sy’n rhydd o alergenau, ac ni allwn warantu’r dulliau a ddefnyddir gan gynhyrchwyr ein cynhwysion. (Ll) Llysieuol, (G) Cynnwys glwten, (Lla) Cynnwys llaeth, (C) Cynnwys cnau, (P) Cynnwys pysgnau, (W) Cynnwys wy, (Py) Cynnwys pysgod, (Cr) Cynnwys cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).

Cinio a Swper Ardal Fwyd yr Ŵyl Graddio

Cerddoriaeth byw
11.30am – 1pm a 3pm – 4.30pm

Bwydlen Trwy’r Dydd
Ar gael 11.30am – 7pm

Tortillas India-corn
Tortilla ysgwydd porc Cymreig wedi’i goginio’n araf, gyda mayonnaise afal a garlleg a cholslo’r tŷ (W,G,Lla,S) £5.00
Adenydd cyw iâr â sglein barbeciw mêl gyda mayo sriracha a winwns creisionllyd (W,S,G) £5.00

Asiaidd
Nwdls chow mein llysiau gyda sesame a shibwns (Ll,G,W,S,Ses) £6.00
Nwdls hwyaden fwg gyda ffa edamame, sinsir ac egin ffa (G,S,Sed,W,SD) £6.00

O Blanhigion
Byrgyr betys Oumph beetroot burger gyda sos coch garlleg du a bresych wedi’i biclo mewn bynen surdoes (Ll,F,S,G,SD) £5.00
Tortilla Oumph â sglein tsili a masarn wedi’i rhwygo gydag afocado a bresych coch (Ll,F,S,G,SD) £5.00

Siop Pizza
Pizza Americanaidd sbeislyd (Lla,G,S,SD) £5.00 am hanner pizza
Pizza Margherita clasurol (Ll,Lla,G,S) £5.00 am hanner pizza

Rhowch wybod i ni am unrhyw alergeddau bwyd. Er y cymerir pob gofal, ni allwn warantu bod ein ceginau yn amgylcheddau sy’n rhydd o alergenau, ac ni allwn warantu’r dulliau a ddefnyddir gan gynhyrchwyr ein cynhwysion. (Ll) Llysieuol, (G) Cynnwys glwten, (Lla) Cynnwys llaeth, (C) Cynnwys cnau, (P) Cynnwys pysgnau, (W) Cynnwys wy, (Py) Cynnwys pysgod, (Cr) Cynnwys cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).

Ystafell De Golwg y Plaza

Teisenni
Ar gael 8am – 7pm

Dewis o Deisenni
Teisen Fictoria (Ll,G,Lla,W,S) £3.50
Teisen Nutella (Ll,G,Lla,W,S,C) £3.50
Teisen felfed coch (Ll,G,Lla,W,S) £3.50
Myffins llus (Ll,G,Lla,W,S) £3.50
Myffins siocled (Ll,G,Lla,W,S) £3.50
Sgons ffrwythau Cymreig gyda jam mefus a hufen (Ll,G,Lla,W,S) £3.50

Rhowch wybod i ni am unrhyw alergeddau bwyd. Er y cymerir pob gofal, ni allwn warantu bod ein ceginau yn amgylcheddau sy’n rhydd o alergenau, ac ni allwn warantu’r dulliau a ddefnyddir gan gynhyrchwyr ein cynhwysion. (Ll) Llysieuol, (G) Cynnwys glwten, (Lla) Cynnwys llaeth, (C) Cynnwys cnau, (P) Cynnwys pysgnau, (W) Cynnwys wy, (Py) Cynnwys pysgod, (Cr) Cynnwys cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).

Bar Bocs Ceffyl y Plaza

BYRBRYDAU A DIODYDD

Dewis o Paninis Cynnes o £3.50 yr un

Churros wedi’u Ffrio (Ll,Lla,W,G,S) £2.50
Gyda saws caramel a siwgr sinamon

Dewis o Ddiodydd Cynnes ac Oer
Gan gynnwys cwrw a prosecco

Rhowch wybod i ni am unrhyw alergeddau bwyd. Er y cymerir pob gofal, ni allwn warantu bod ein ceginau yn amgylcheddau sy’n rhydd o alergenau, ac ni allwn warantu’r dulliau a ddefnyddir gan gynhyrchwyr ein cynhwysion. (Ll) Llysieuol, (G) Cynnwys glwten, (Lla) Cynnwys llaeth, (C) Cynnwys cnau, (P) Cynnwys pysgnau, (W) Cynnwys wy, (Py) Cynnwys pysgod, (Cr) Cynnwys cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).cramenogion, (M) Cynnwys molysgiaid, (S) Cynnwys soia, (Sel) Cynnwys seleri, (Mw) Cynnwys mwstard, (Ses) Cynnwys hadau sesame, (SD) Cynnwys sylffwr deuocsid, (BB) Cynnwys bys y blaidd (lupin).