Apprenticeship Awards Cymru

24 Oct 2019
Apprenticeship Awards Cymru

The awards showcase the successes of the best learners, employers, tutors and assessors in Wales who have excelled in contributing to the development of the Welsh Government’s Traineeship and Apprenticeship programmes.

Jointly organised by the Welsh Government and the National Training Federation for Wales (NTfW), the Apprenticeship Awards Cymru has Openreach, the UK’s digital network business, as its premier sponsor this year. The Apprenticeship Programme is funded by the Welsh Government with support from the European Social Fund.

Twitter @ApprenticeWales #AAC2019  |  Website

 

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Bwriad y gwobrau yw tynnu sylw at lwyddiant dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr gorau Cymru sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Trefnir Gwobrau Prentisiaethau Cymru ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a’r prif noddwr eleni yw Openreach, busnes rhwydwaith digidol y Deyrnas Unedig. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Twitter @ApprenticeWales #AAC2019  |  Website