Cynadleddau a chynulliadau

Croeso i le a fydd yn eich rhyfeddu.

Dyluniwyd ICC Wales i gynnal cynadleddau a chynulliadau mawr, gyda’r hyblygrwydd i’w teilwra at ddibenion pwrpasol.

  • Prif awditoriwm gyda seddau gosodedig ar gyfer 1,500 o gynadleddwyr
  • Neuadd arddangos sy’n cynnig lle hyblyg y gellir ei rannu’n 6 ystafell
  • Lle heb golofnau â charped 4,000 m2 a lle i 2,400 o westeion ar gyfer cinio gala
  • Ystafelloedd gwyrdd, swyddfeydd cynhyrchu, canolfan fusnes, bar Aspect ar y safle a siopau coffi