Cyfarfodydd

Mae gan ICC Wales ddetholiad o ystafelloedd cyfarfod hyblyg.

Gellir gosod cynlluniau ffurfiol neu anffurfiol i gynnal digwyddiad sy’n rhagori ar eich disgwyliadau.

  • 15 o ystafelloedd cyfarfod hyblyg
  • Golau naturiol ym mhob ystafell cyfarfod
  • Lle ar gyfer rhwng 20 a 660 o westeion
  • Lle i 1,790 o bobl ar ffurf theatr ar draws yr holl ystafelloedd hyn
  • Pecynnau cynhwysol ag adnoddau clyweledol ar gael
  • Goleuo clyfar a thechnoleg gyflwyno integredig
  • Coffi ffres, o’r ffa i’r cwpan, a gorsaf lluniaeth oer
  • Ardal storio