Y meddwl, y corff a’r enaid

Mae ICC Wales yn codi’r meincnod gyda’i syniadau coginio arloesol, gan osod safonau newydd a chyffrous ym maes arlwyaeth cynadleddau gyda’i hathroniaeth Bwyd i’r Meddwl, i’r Corff ac i’r Enaid.

Nod ein hathroniaeth Bwyd i’r Meddwl, i’r Corff ac i’r Enaid yw cadw’r meddwl yn graff, y corff yn gryf a’r enaid yn llon drwy gynnig bwyd gwych. Mae’n tîm coginio hynod fedrus yn dethol yn bersonol y cynhyrchion lleol gorau a bwydydd sy’n llawn daioni, gan sicrhau nid yn unig mae’r bwyd yn blasu’n wych ond ei fod hefyd yn rhoi hwb i effrogarwch a lefelau egni, lles cyffredinol ac iechyd da cyffredinol ein cynadleddwyr a’n hymwelwyr ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth ac i weld ein bwydlenni enghreifftiol, cliciwch yma >